Jak działamy

Rozwój przez integrację działań komunikacji biznesowej.

„Zespoły przywódcze oraz działy w praktyce dość często nie działają zespołowo. Każdy członek kieruje swoim regionem, pionem funkcyjnym, kategorią produktów lub usług i ani jego zakres odpowiedzialności ani system motywacyjny nie mobilizują go do integrowania różnych firmowych projektów oraz działań operacyjnych w jedną całość” Harvard Business Review Polska II/12. Konieczność realizowania jednocześnie wielu niezależnych projektów w organizacji, w nowoczesnych strukturach skutkuje powstaniem nowych tymczasowych zespołów projektowych, wówczas integracja działań operacyjnych jest jeszcze bardziej utrudniona.

Jako kreatywny zespół wykonujący aktywny outsourcing w obszarze szkoleń, eventów i konferencji dostrzegliśmy ten problem realizując wydarzenia dla poszczególnych departamentów. Dostrzegliśmy również szansę, jaką dla naszych klientów jest wdrożenie nowego trendu w realizowaniu tych działań. Metody MCED. Na wymierne korzyści nie trzeba było długo czekać.Otwarty, międzynarodowy zespół naszego działu Research and Development projektuje dziś rozwiązania dla największych a jego unikalne know-how stanowi istotną przewagę rozwiązań MCED dla których Development jest kluczową innowacją. Szkolenia, eventy czy konferencje – stają się dzięki temu narzędziami komunikacji, transferu wiedzy i rozwoju, które:

Realizują kluczowe cele

Zintegrowane działania pozwalają na jednoczesne realizowanie celów poszczególnych departamentów wraz z celami całej organizacji.

Oszczędzają czas

Nadanie organizacji zwinności to przede wszystkim usprawnienia w komunikacji pozwalające na szybsze decyzje i szybsze wdrożenia nowych rozwiązań.

Optymalizują koszty

Bez zwiększania budżetów osiągamy większą ilość mierzalnych efektów. To wymierny efekt synergii zintegrowanych działań.