Nasi klienci

Rozwijamy się z najlepszymi.

6 lat, 4 strategicznych klientów, 411 zrealizowanych wydarzeń w całej Europie i ponad 16 000 uczestników. Największy projekt to 57 różnych wydarzeń, najmniejszy – 2. Najmniejsze wydarzenie – brainstorm dla 3 managerów najwyższego szczebla. Największe – międzynarodowa konferencja dla 800 uczestników.

Co dla Was robimy? Szkolenia, eventy, konferencje jako elementy zintegrowanej komunikacji biznesowej i procesu rozwoju umożliwiające: transfer wiedzy, pozyskanie klientów, aktywizację klientów, budowę relacji, przełamywanie barier, uzupełnianie kompetencji, wyznaczamy nowych kierunków rozwoju, wprowadzanie na nowe rynki, tworzenie nowych koncepcji usług i produktów. Maksymalizujemy efekty wykorzystując dostępne budżety poszczególnych działów poprzez implementację celów pozostałych działów do każdego z działań. Tworzymy nowe, pionierskie formaty.

Zaufali nam